Ngày mai

“Ngày mai, sẽ buông tay anh nhé…”

Ngày mai, họ đã ôm nhau thật chặt.

“Ngày mai, sẽ quên đi anh nhé…”

Ngày mai, họ đã hôn nhau ngần ngại.

“Ngày mai, sẽ yêu nhau anh nhé…”

Ngày mai, họ đã im lặng chia xa.

Ngày mai đâu rồi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: