La cigale, ayant chanté tout l’été

Vì ngoài kia, dưới những hàng cây, dưới những bầu trời, dưới những nắng hắt mưa buông và trên đầu một đám người lao nhao lạo nhạo (trong đó có ta) vẫn còn inh ỏi lắm tiếng ve, nên giờ phải nói là rất muốn viết gì đó về ve nhưng lại chẳng biết viết cái đếch gì nên thôi, lại cứ lảm nhảm vác dao chặt bụi tìm trầm vậy.

Để xem. Ve. Ve. Ve. À, kiến. Nhớ cái truyện ngụ ngôn của La Fontaine về con ve và cái kiến. Đại loại là con ve theo nghiệp xướng ca vô loài còn cái kiến thì lấy sự nghiệp ‘lao động làm vinh quang‘ là trên hết, thế nên hạ rớt xuân sang thu tàn đông tới con ve hát mãi đói lòng, phải qua xin cái kiến miếng ăn mà bị kiến khinh, đã không cho lại còn chửi xéo:

– Vous chantiez? j’en suis fort aise:
Eh bien! dansez maintenant.

Xét chuyện con ve và cái kiến này, giả thử có 2 trường hợp khả dĩ: 1-Con ve hát hay nên hay hát và 2-Con ve hát thối như đánh rắm.

Nếu 1 là đúng thì con kiến này là con kiến mất dạy vì nó không hiểu nền kinh tế hàng hóa là nền kinh tế có sự phân công lao động và trao đổi hàng hóa, dịch vụ (hoặc giả khi con kiến ấy đã sống trong thời đại thiên đường xã hội chủ nghĩa cũng nên), nên nghe hát hay mà không trả tiền còn buông lời ngạo mạn.

Nếu 2 là đúng thì, mẹ nó, con ve đói chết là đúng nhưng con kiến này vẫn là con kiến mất dạy vì những lời nó đã nói.

Dù 1 dù 2, con kiến cũng đã đóng tròn vai, thể hiện rõ  lập trường ‘giai cấp công nông lãnh đạo xã hội‘! Thối! Ta nói, thật thối!

Mà thôi, cũng không nên quá trách con kiến làm gì, vì chưa chắc con kiến ở Pháp lại biết tiếng Pháp mà xuất khẩu thành thơ (để con kiến Việt học theo) được vậy, âu cũng chỉ là hồn người xác kiến. Ta chỉ tiếc con ve đã hát hết một mùa dài để rồi phải đói lòng mà mang nhục… Con ve hát vang trời sau những năm dài nép mình dưới đất. Con ve hát gọi bạn tình, hát rỉ rả, hát inh ỏi, hát cho một mùa sau sẽ lại ngập tràn tiếng ve. Con ve hát cho cuộc sống khi biết rằng nó sẽ chết. Con ve hát đời ve.

Sống một đời người, cũng chỉ mong hát được như ve kia!

Dit-elle à cette emprunteuse.
– Nuit et jour à tout venant

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: