Cuối một chuyện tình

anh tiễn em
không nụ hôn từ giã
không vòng tay ôm
không cả tiếng dặn dò

anh ngồi đó
nhìn dáng em nho nhỏ
phố có mưa không
sao thấy bóng người nhòe?

xa rồi đấy
may nhỉ, em không nhìn ngoái lại
thấy anh còn nhặt nhạnh mớ tơ vương

[Saigon,
27/12/2017]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: