20181022

tôi thôi nói nữa cùng người
bởi niềm vui chẳng còn cười cùng nhau
lặng im nhói mãi cơn đau
mỏng như vết xước mà sâu vĩnh hằng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: