Nốt lặng

có những ngày lười nhácanh đánh đàn nghe em ca hátđám mèo đói meo râumeo méo họa tông bènắng tắt ngoài hiêntiếng chim kêu thảng thốt giữa đêm hèmình nhắm mắt, nắm tay nhau thật khẽnốt lặng đen quạnh quẽngân dài

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: