Đâu phải chợ đêm

BUKAN PASARMALAM © Pramudya Ananta Tur Tam Diệp Thảo dịch từ bản tiếng Indonesia ©2004 PT Lentera Dipantara (ISBN: 979-973I2-I2-6) 4         Chúng tôi ngồi ngoài phòng khách. Mấy đứa nhỏ tuổi, mặt còn búng sữacũng dần sáp lại gần. Chúng tôi chuyện gẫu hồi lâu về Jakarta, về Semarang, về xe hơi. Chuyện gẫu là việc chẳng... Continue Reading →

Đâu phải chợ đêm

BUKAN PASARMALAM © Pramudya Ananta Tur Tam Diệp Thảo dịch từ bản tiếng Indonesia ©2004 PT Lentera Dipantara (ISBN: 979-973I2-I2-6) 1        Thật tình cũng chẳng mấy đau lòng khi đọc bức thư đó, nếu trước đây tôi đã chẳng gửi một bức thư với lời lẽ chẳng hay ho chút nào. Bức thư tôi nhận được viết thế... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: