Thất Phong Lĩnh

Vẽ theo trí nhớ, nên cũng không đảm bảo chính xác tuyệt đối. Kể là việc của tôi, tin là việc của bạn. Ai làm việc nấy, đúng không!

Thất Phong Lĩnh

Thất Phong Lĩnh, hay còn gọi Thượng Sơn, là tên một dãy núi nằm chồng lấn trên 3 vùng lãnh thổ Việt-Trung-Lào. Như tên gọi, Thất Phong Lĩnh bao gồm 7 đỉnh núi, nối liền nhau thành một vòng khép kín. Xếp theo cao độ từ thấp tới cao lần lượt là: Puvan, Mưa Sa,... Continue Reading →

Theo dấu chim di

THEO DẤU CHIM DI ©2013 Tam Diệp Thảo 1. “Cuộc đời mỗi người là một cuộc hành trình đi qua hàng ngàn gương mặt.” Tôi từng đọc đâu đó một câu viết như vậy. Nếu nhẩm tính, dân số thế giới thời đại tôi sống hiện nay đã vượt quá con số 6,5 tỷ, trong... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: