Hồ

みずうみ (Mizuumi) ©2005 Banana Yoshimoto Tam Diệp Thảo dịch từ bản tiếng Anh The Lake ©2011 Melville House Publishing (eISBN: 978-1-935554-69-1)     Khoảng hai tuần sau, Nakajima bắt đầu ghé nhà tôi. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là cậu ta ghé qua. Phút trước, còn thấy bên ô cửa phòng cậu, mà phút sau đã thấy... Continue Reading →

Hồ

みずうみ (Mizuumi) ©2005 Banana Yoshimoto Tam Diệp Thảo dịch từ bản tiếng Anh The Lake ©2011 Melville House Publishing (eISBN: 978-1-935554-69-1) Trong khoảng thời gian dài dằng dặc cùng mẹ đi hết quãng cuối cuộc đời bà, cứ mãi tới lui lui tới giữa căn hộ và thị trấn quê nhà, dần dà tôi lại thấy ít nhiều an... Continue Reading →

Hồ

みずうみ (Mizuumi) ©2005 Banana Yoshimoto Tam Diệp Thảo dịch từ bản tiếng Anh The Lake ©2011 Melville House Publishing (eISBN: 978-1-935554-69-1) Tôi không nhớ phải mất bao lâu Nakajima mới bắt đầu nghỉ lại nhà tôi. Chí ít cũng phải một năm.        Thời gian cứ trôi và đến một lúc, dẫu cả hai cũng thẳng thấy... Continue Reading →

Hồ

みずうみ (Mizuumi) ©2005 Banana Yoshimoto Tam Diệp Thảo dịch từ bản tiếng Anh The Lake ©2011 Melville House Publishing (eISBN: 978-1-935554-69-1) Má tôi đẫm lệ khi tỉnh giấc.        Giật mình tỉnh dậy, tôi thoáng nhìn sang Nakajima đang nằm cạnh tôi trên nệm futon của cậu, vẫn còn ngái ngủ. Bàn tay thò ra ngoài lớp... Continue Reading →

Hồ

みずうみ (Mizuumi) ©2005 Banana Yoshimoto Tam Diệp Thảo dịch từ bản tiếng Anh The Lake ©2011 Melville House Publishing (eISBN: 978-1-935554-69-1) Gì đi nữa … xuất hiện trong giấc mơ của tôi đêm qua là người mẹ tinh tế như hoa, không phải mặt trái ngược của bà.        Là người mẹ tôi... Continue Reading →

Hồ

みずうみ (Mizuumi) ©2005 Banana Yoshimoto Tam Diệp Thảo dịch từ bản tiếng Anh The Lake ©2011 Melville House Publishing (eISBN: 978-1-935554-69-1) Lần đầu Nakajima nghỉ lại nhà, tôi đã mơ thấy người mẹ quá cố của mình.        Có lẽ vì cậu đã ở lại bên tôi, sau một thời gian dài chỉ... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: