phố về xưa cũ yêu thương buồn chi cho hạt mưa vương mặt người

Phố đêm mưa

Phố còn một chút hao gầy Của đêm thương nhớ đong đầy cơn mưa Anh còn một chút lưa thưa Của ngày nắng cũ tình chưa rũ buồn

Phố lại mưa, ta lại đi

Phố này mưa đã bao lần Ta đi. Người đã mấy lần tiễn đưa Bước người? Nhẹ giấc mơ trưa Ngậm ngùi. Tỉnh mộng nhớ lưa thưa sầu

Phố về chẳng có người đưa đón người

Phố đi ngày chuyển cơn mưa Phố về chiều đã lưa thưa giọt buồn Phố ngồi đợi tiếng chuông buông Người xưa dáng cũ giờ muôn phương nào

Cho một ngày mưa

Hẹn nhau ngày nắng hoảnh Đợi dài ngày mưa rơi Phố đông người chẳng vắng Mà xót mình đơn côi

Mưa

Phố này vừa ráo cơn mưa Tàn me còn đọng lưa thưa giọt buồn Giọt rơi từ những suối nguồn Giọt tràn từ những khóe tuôn lệ nguồn

Apr 11, 2014

ngồi nhìn góc phố mưa vương bỗng sao thương quá con đường mồ côi.. Chiều, ra sân bay. Lại một ngày đi làm, gặp nhóm người mới, nói câu chuyện cũ, trên một tuyến điểm đi mãi cũng đã chán bàn chân. Mà, có việc thì làm, làm mới có tiền, có tiền để sống.... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: